Lista szkół - Gmina Poniatowa


Wybierz miasto:
szkoły Dąbrowa Wronowska
szkoły Kowala Druga
szkoły Kraczewice Prywatne
szkoły Niezabitów
szkoły Poniatowa
szkoły Poniatowa-Kolonia

Gimnazjum w Poniatowej
SZKOLNA 8
24-320 Poniatowa
telefon: 0818204679
Liceum Ogolnoksztalcące w Poniatowej
11 Listopada 5
24-320 Poniatowa
telefon: 0818204023
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poniatowej
Szkolna 8
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205072
Liceum Profilowane Nr.2
Fabryczna 16c
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205624
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa
telefon: 0818204786
Policealna Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego dla Dorosłych
Szkolna 8
24-320 Poniatowa
telefon: 0815322128
Przedszkole Miejskie w Poniatowej
Szkolna 7
24-320 Poniatowa
telefon: 0818204314
Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej
41
24-320 Dąbrowa Wronowska
telefon: 0818204287
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
Szkolna 9
24-320 Poniatowa
telefon: 0818204624
Szkoła Podstawowa w Kowali
29
24-320 Kowala Druga
telefon: 0818201009
Szkoła Podstawowa w Kraczewicach
67
24-320 Kraczewice Prywatne
telefon: 0818204649
Szkoła Podstawowa w Niezabitowie
46
24-320 Niezabitów
telefon: 0818206006
Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kolonii
Poniatowa kolonia 101
24-320 Poniatowa-Kolonia
telefon: 0818203686
Szkoła Policealna
Fabryczna 16c
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205624
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Poniatowej
Szkolna 8
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205072
Technikum
Fabryczna 16c
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205624
Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Fabryczna 16c
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205624
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poniatowej
Szkolna 8
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205072
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych
Fabryczna 16c
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205624
Zespół Szkół Technicznych
Fabryczna 16c
24-320 Poniatowa
telefon: 0818205624

1